Jak działa alkomat i jakie są rodzaje sensorów?

Jednym z najważniejszych elementów alkomatu jest przede wszystkim układ mechanicznej obróbki powietrza. Jego zadaniem jest dostarczanie do komory pomiarowej ściśle ustalonej ilości powietrza do przebadania. W zależności od rodzaju zastosowanego w niej sensora komórka pomiarowa pod wpływem etanolu indukuje prąd stały albo też zmienia rezystencję półprzewodnika. Kolejnym etapem jest porównanie przez układ pomiarowy wartości prądu z bazą danych wzorcowych. Po krótkim przeliczeniu wynik badań podawany jest na wyświetlaczu alkomatu.

 

Do najważniejszych elementów takich urządzeń które mają ogromny wpływ na sposób jego działania zalicza się sensor. Obecnie na rynku dostępne są alkomaty w których stosuje się trzy podstawowe rodzaje sensorów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne i spektrofotometryczne. W przypadku sensorów półprzewodnikowych wzrost przewodności półprzewodnika spowodowany jest przez alkohol utleniający się na powierzchni elektrody. Im wyższa zawartość alkoholu w próbie, tym większa zmiana rezystancji. Wadą tego rozwiązania jest jednak fakt, że sensory są wrażliwe na wiele substancji, nie tylko sam alkohol. Może na nie działać między innymi nikotyna, aceton czy węglowodory, przez co niekiedy wynik jest tutaj sztucznie zawyżany. Takie problemy można jednak zniwelować dokładnie stosując się do instrukcji obsługi i płucząc kilkakrotnie usta wodą przed wykonaniem badania. Takie sensory oferują prawdopodobnie najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości. Przy sensorach elektrochemicznych stężenie alkoholu w powietrzu jest mierzone na podstawie elektrochemicznego utleniania etanolu przez związki chemiczne. W roli takich związków może tutaj występować między innymi dwuchromian potasowy lub nadmanganian potasowy. W procesie utleniania etanol zostaje przekształcony w kwas octowy, w wyniku czego uwalniają się elektrony i powstaje prąd elektryczny. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ogniwo reaguje w tym przypadku jedynie na etanol – żadne inne substancje nie mają wpływu na działanie takiego alkomatu.

 

Należy uważać na hasła reklamowe niektórych producentów którzy twierdzą, że sensory stosowane w takich alkomatach są identyczne jak te, z których korzystają urządzenia policyjne. W sensorach elektrofotometrycznych pomiar zawartości alkoholu jest wykonywany przy wykorzystaniu podczerwieni. Polega to na pomiarze wielkości, przy której związki chemiczne są w stanie absorbować promieniowanie podczerwone przy określonej długości fal. Absorbując promieniowanie podczerwone ruch obrotowy danego związku ulega zwiększeniu lub wzmocnieniu. Wartość takiej absorcji jest następnie przeliczana i podawana jako zawartość alkoholu. Takie rozwiązania są dość kosztowne, ale jednocześnie gwarantują najwyższą dokładność. Z tego też powodu stosuje się je głównie w alkomatach stacjonarnych wykorzystywanych przez sądy lub policję.

O nas

logo-footer

Chcesz aby każda podróż była bezpieczna bez względu na okoliczności? Zapraszamy do nas!

kontakt@polmaratongryfa.pl

maszyny pralnicze

Często czytane

Waszym zdaniem: alkomat vs. Alkotest
Jak działa alkomat i jakie są rodzaje sensorów?
Jak właściwie korzystać z alkomatu?

Przegląd najpopularniejszych typów alkomatów
Własny alkomat - czy warto?
Czym się różni ryba od człowieka, czyli zacznij myśleć!
© Copyright polmaratongryfa.pl All Rights Reserved.